Rugning, den adfærd, fugle udfører for at sikre æggenes udvikling og klækning; omfatter bl.a. opvarmning ved kropsvarme og rulning af æggene. Hos mange fuglearter er det kun hunnen, der ruger, og en del arter, bl.a. blandt gøgene, lader andre arter ruge og opfostre ungerne. Tallegallahøns er enestående ved at ruge æggene i store jord- og kompostdynger, hvis varme stammer fra den kemiske omsætning af organisk materiale.