Rubrik, (af lat. rubrica 'rødkridt', afledn. af ruber 'rød'), anvisning for liturgiens forløb i den katolske kirke, fra gammel tid trykt med rødt i de liturgiske bøger til forskel fra teksten, der fremtræder sort.