Rotorfly, luftfartøj, hvis opdrift skyldes rotorer; se autogyro og helikopter.