Rosetlav, Physcia, slægt af grålige, bladformede laver, der især vokser på næringsrig bark. Sammen med de nært beslægtede dugrosetlaver, Physconia, dominerer de ofte lavvegetationen på barken af vejtræer.