Rondeau, (fr., af oldfr. rondel, dim. af ronde 'runddans, rundsang'), den ene af de tre franske chansonformer, der samlet betegnes formes fixes. Rondeauen kendes allerede i de enstemmige trubadursange og nåede i den flerstemmige musik sit højdepunkt i 1400-t. Af de tre formes fixes er rondeauen den mest komplicerede; den omfatter både et musikalsk og et tekstligt omkvæd.