Rommy, (af eng. rummy, af uvis opr.), populær gruppe af kortspil for 2-6 personer, der spilles med et almindeligt spil kort, i visse varianter suppleret med op til tre jokere. Det gælder om at samle kombinationer af mindst tre kort, enten af samme værdi eller i rækkefølge og i samme farve. Varianten gin rummy er et meget udbredt tomandsspil.