Romerskolen, musikalsk udtryksform, bestemt af modreformationens krav om renhed i det musikalske udtryk. Med udgangspunkt i det pavelige kapel i Vatikanet fik romerskolen fra midten af 1500-t. stor historisk betydning for den flerstemmige kirkelige vokalmusik. Foruden Peterskirken (Det Sixtinske Kapel, Cappella Giulia) var de vigtigste centre de romerske kirker San Giovanni in Laterano (Cappella Pia) og Santa Maria Maggiore (Cappella Liberiana). Romerskolens kendetegn er en rent vokalpolyfon stil funderet på den nederlandske kontrapunktteknik, fx hos Josquin des Prés (se den fransk-nederlandske tradition). Stilen formedes af bl.a. C. Festa, men dens vigtigste og berømteste repræsentant er Palestrina. Andre komponister er Tomás Luis de Victoria, som hovedsagelig virkede i Spanien, Giovanni Maria Nanino og brødrene Anerio og Gregorio Allegri.