Rodfordærver, Heterobasidion, slægt af poresvampe. Heterobasidion annosum og H. parviporum er økonomisk de alvorligste skadevoldere i nordlige tempererede nåleskove; angriber kun sjældent løvtræer. Svampene kan dræbe unge træer og forårsage rod- og kerneråd i ældre træer. Angrebne træer vælter let i storm. Rodfordærver kan bl.a. bekæmpes ved smøring af stød (stubbe) med forskellige kemiske stoffer eller med svampe, som kan blokere stødfladen som indfaldsvej for rodfordærveren.