Roaming, (eng., af roam 'vandre, flakke omkring'), inden for mobiltelefoni den proces, at en mobiltelefon kobler sig til et telefonnet evt. i udlandet, der tilhører et fremmed selskab, som abonnentens eget selskab har en roaming-aftale med. Se mobilkommunikation.