Risikere, (af fr. risquer, af risque), vove; sætte på spil.