Rijnsburgere, grupper af reformerte i 1600- og 1700-t.s Holland med centrum i Rijnsburg nær Leiden; se kollegianter.