Rhyodacit, (af rhyo(lit) og dacit), vulkansk bjergart, hvis kemiske og mineralogiske sammensætning kan beskrives som et mellemtrin mellem de vulkanske bjergarter rhyolit og dacit.