Revolutionær, (af fr. révolutionnaire), oprørsk; stræbende efter en statsomvæltning.