Revindikation, (lat. re- + vindekation), tilbagefordring af en ting som ejendom.