Revestiarium, (lat., af revestire iklæde, re- + vestire klæde, af vestis klædningsstykke), præstens omklædningsværelse i kirken.