Reverens betyder ærbødighed eller 'ærbødig hilsen'.