Reverberation, (af lat. re- + verberare slå, af verber piskeslag), tilbagestrålen af lys el. varme.