Returnere, (af fr. retourner, af re- + tourner vende, dreje), sende tilbage; vende tilbage.