Retspraksis, domstolenes afgørelser, der vedrører retsspørgsmål, der har betydning for afgørelse af andre sager, se præjudikat og retskilder.