Retshjælpsforsikring, forsikring, som dækker udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister ved domstolene eller ved en voldgiftsret; alle familieforsikringer omfatter retshjælpsforsikring.