Retsassessor, jurist, der er ansat ved domstolene, se dommerfuldmægtig.