Retranchement, (fr., af retrancher), inden for militær befæstet linje.