Retrahere, (af lat. retrahere, re- + trahere trække), trække tilbage.