Retorkvere, (af lat. retorquere dreje tilbage, re- + torquere dreje, sno, vende), gendrive en modstander med hans egne grunde; give en fornærmelse tilbage (det kan du selv være!).