Retentionsret, (1. led af lat. retentio, afledn. af retinere 'holde tilbage'), se tilbageholdsret.