Retard, (fr. retard forsinkelse), ved et urs regulatorviser den side til hvilken viseren skal stilles for at uret går langsommere; det modsatte af avance.