Restringere, (af lat. restringere begrænse, egl. bagbinde, re- + stringere stramme, binde), indskrænke; begrænse.