Restriktion, indskrænkning; begrænsning, fx om ind- og udførsel af varer.