Restere, (lat. restare stå tilbage, re- + stare stå), være tilbage; være i restance.