Responsabel, (fr. responsable, af lat.), ansvarlig.