Resp., 1) respektive, henholdsvis. 2) responsum, svar; erklæring (på forespørgsel). 3) respublica, staten.