Reservatis reservandis, (lat.), med fornødent forbehold.