Reputation, (af lat. reputatio, af reputare, re- + putare regne med), ry; anseelse; omdømme.