Repro- betyder ‘som vedrører teknisk reproduktion’.