Repræsentantskab, (1. led afledt af lat. repraesentare, af re- og praesentare 'vise frem'), selskabs- eller foreningsorgan i et aktieselskab, en bank eller en forening. Repræsentantskabet er aktionærernes eller medlemmernes repræsentanter over for bestyrelsen og har til opgave at føre tilsyn med bestyrelsen og direktionen på aktionærernes eller medlemmernes vegne. Det kan desuden være foreskrevet i vedtægterne, at repræsentantskabet skal høres, før visse særlige beslutninger træffes. I garantsparekasser er repræsentantskabet lovpligtigt og er sparekassens øverste myndighed, idet sparekasser ikke har en generalforsamling. I andre selskaber og foreninger er det ikke lovpligtigt at have et repræsentantskab.