Reponere, (af lat. reponere sætte tilbage på plads, re- + ponere anbringe, placere), inden for medicin sætte i led; bringe et brok på plads.