Replikation er den proces, hvorunder DNA-molekyler kopieres i cellen. Hos nogle virus er det RNA-molekyler, der replikeres, og betegnelsen anvendes undertiden om virus-formering.