Reparatør, (af fr. réparateur, af réparer, af lat.), den, der reparerer.