Reotom, (gr. reo- + -tom), apparat, der skiftevis slutter og afbryder elektrisk strøm i hurtig rækkefølge.