Renæssancemenneske, renæssanceskikkelse, betegnelse for et menneske, der kombinerer vidtfavnende interesser og arbejdsområder med en livsnydende leveform efter forbillede i flere af renæssancetidens store skikkelser.