Religiosi dies, (lat. 'hellige dage'), atri dies, i Romerriget religiøse festdage og mindedage for svære ulykker, der havde ramt staten. Religiosi dies ansås for ulykkesdage, hvorfor der ikke måtte afholdes folkeforsamlinger eller retsmøder på disse dage. Se også fasti.