Rekylfri våben, våbensystemer, hvori væsentlige dele af bevægelsesenergien fra gastrykket ledes bagud og dermed udligner bevægelsesenergien i det gastryk, som driver projektilet fremad. Systemet udvikledes under 2. Verdenskrig og stiller begrænsede krav til evnen til at optage kræfter fra gastrykket, hvorved man får et let, simpelt og billigt våben med få bevægelige dele. Rekylfri våben anvendes især som mandbårne panserværnsvåben med både raketter og missiler og som dysekanoner.