Rekvisitus, den, som en fogedsag rettes imod, se rekvirent.