Rekvisitør, (ty. Requisiteur, af lat.), person, der forvalter rekvisitterne ved et teater.