Rekurs, (af lat. recursus, af re- og currere 'løbe'), se administrativ rekurs.