Rekrystallisation, dannelse af nye mineraler i faste bjergarter i forbindelse med deres omdannelse (metamorfose).