Rekonstruere, (efter ty. rekonstruieren, fr. reconstruire, af re- + construire, af lat.), genopbygge; genfremstille i den oprindelige skikkelse; omlægge forretningsgangen.