Rekommanderet post, (1. ord af re- og afledn. af lat. commandare 'overdrage, anbefale'), anbefalet post, postforsendelser, som postvæsenet (i Danmark Post Danmark) udsteder en kvittering for at have fået indleveret, og som kun udleveres til adressaten, mod at denne kvitterer for modtagelsen. Brevets eller pakkens forside mærkes med "R" eller "Rekommanderet", og ved indleveringen forsyner posthuset forsendelsen med et registernummer. Alle pakker mærkes med etiketten "Rekommanderet".