Rekaptur, (af lat. re- + captura fangst, udbytte, af capere tage, gribe), d.s.s. reprise.