Regulares, (af lat. regularis, af regula), katolske gejstlige, som er bundet til en ordensregel; det modsatte af sæculares.